Menu

Forældrehåndbog om mikrofodbold - Årgang U5-U6-U7

Mikrofodbold mission

At holde spilleglæden hos børnene høj, blandt andet ved brug af HAK-princip om at alle spillere uanset niveau skal spille mindst halvdelen af hver kamp – samt 25-50-25 reglen der sikrer træning både med spiller over og under eget niveau.

Vi vil have glade børn der spiller fordi det er sjovt!

 

Årgang U3-U5 og U6-U7

Ux betyder at spilleren i størstedelen af sæsonen er “Under-X” år gammel. Det er blot et kaldenavn, systemet for hvilket hold man hører til er ud fra barnets fødselsår (årgang) og alle spillere på samme hold er derfor normalt født i samme årstal. Det er dog aldrig fødselsåret der er det altafgørende – for de helt små er det lyst, modenhed og tryghed i grupper – for de lidt ældre bliver barnets fysik, kompetencer og relationer vigtige.

I løbet af hvert forår vil klubbens konsulent ved træning hos sandkassefodbold snakke med de forældre der er interesserede i at blive træner eller assistent efter sommeren når holdet rykker op til U5 og skal ud og spille kampe i andre byer. Og ved efterårets sæsonstart vil klubbens pige- eller drengekonsulent komme ud og hjælpe i gang.

For de forskellige årgange afholder tovholder eller træner normalt et forældremøde efter et par træninger, hvor trænerne introduceres, kampregler gennemgås og tilmeldingssystemet til kampe fremvises (KampKlar). For eksempel en halv time lige efter træning i cafeteriet, hvor der er arrangeret tegnefilm på storskærm eller lignende til børnene.

Oprykning sker efter sommerferien ligesom for voksne. Som regel følger trænerne årgangen så det er for det meste de samme forældre der træner de samme børn år efter år. For sandkassefodbold er det samme person der fast hvert år er træner.

 

Principper

Nibe Boldklub følger DBUs holdninger og handlinger, der blandt andet specificerer begyndende niveaudeling fra og med U8 – da børnene her vil have store færdighedsforskelle.

Børn med 3-4 års fodbold i benene vil ofte have en mere udviklet teknik og også have en spirende forståelse for spillets taktiske udfordringer. Derfor har disse børn nu andre udviklingsbehov i forhold til begynderne på dette alderstrin. Nu træder 25-50-25 reglen i kraft. 25% af tiden bør spillerne udfordres af spillere under deres eget niveau, 50% af tiden af spillere på deres eget niveau og 25 % af tiden af spillere over deres eget niveau. Denne tommelfingerregel har vist sig at kunne skabe et stimulerende og udviklende miljø.

Ligesom HAK princippet om at alle børn spiller halvdelen af kampen giver niveaudeling os bedre mulighed for at sikre at børnene har det sjovt, får scoret masser af mål og opnår den spilleglæde der gør dem til glade fodboldspillere og giver dem lyst til at udvikle sig både teknisk og socialt.

 

Niveaudeling, Holdninger & Handlinger

Niveaudeling er et tveægget sværd, og helt afhængigt af hvordan det bruges og tilgås af både trænere og forældre kan det give store fordele ligesom det kan skabe store ulemper.

I Nibe Boldklub niveaudeler vi efter DBUs anbefalinger for drenge og piger:

U7 — Ingen niveaudeling (~ 0. klassetrin)
U8 — Begyndende niveaudeling (~ 1. klassetrin)
U9 — Fleksibel niveaudeling (~ 2. klassetrin)
U10 – Fast niveaudeling  (~ 3. klassetrin)

Niveaudeling giver os mulighed for gladere børn fordi vi kan give dem alle øvelser der er tilpas sjove og lærerige til at de er sjove for alle børn. Niveaudeling skal bruges som et værktøj til at opnå større spilleglæde for alle! Når niveaudeling starter så deler vi børnene i A, B og C grupper, hvor de som oftest er fælles i opvarmning og så får 3 forskellige farver overtrækstrøjer på.

En årgang vil typisk bruge 3 stationer, med forskellige øvelser på hver station, og hver øvelse er så forberedt på at kunne blive varieret i 3 niveauer, så træneren for stationen varierer øvelsens sværhedsgrad efter den farve gruppe der kommer.

 

Kampmiljø

Under kamp ønsker vi at forsimple spillernes udefrakommende indtryk under kampen. Træneren står derfor på den ene side af banen, forældrene på den anden og der står ingen bag målet (dog især for U8 ofte en til at vejlede målmanden). Desuden bedes forældrene minimere tilråb undervejs.

Husk at når en træner ikke siger noget til en spiller er det næppe fordi han har overset det, men tværtimod fordi han via sin træneruddannelse vurderer at i denne situation skal “barnet med bolden” ikke forstyrres af tilråb og i stedet lære af sin egen fejl.

 

Kampe og stævner

Følgende er tommelfingerregler (Sådan spiller vi):

  • Sandkassefodbold 2-4 år spiller ikke i turnering eller stævner.

  • U5-U7 børn spiller 3-bold stævner og DBU turnering.

  • U8-U10 børn spiller 5-mands stævner og DBU turnering.

 

Kørsel og transport

Der er normalt fælleskørsel fra klubhuset, tidspunktet kan ses på KampKlar. Hvis man deltager til kamp og kører direkte i stedet for at mødes på parkeringspladsen, bedes man informere tovholder/træner. Ofte vil trænere også tilbyde at tage flere drenge med (uden forældre) hvis de kan tages med fra klubhuset.

 

Omklædning

Det er en rigtig god ide at arrangere fælles omklædning i klubhuset, både til træning og kamp, også for de helt små U5 og U6 spillere. Man vil som forælder opdage, at pludselig står munden ikke stille på børnene og man får alt det at vide som det især fra de yngre drenge kan være utroligt svært at få noget at vide om. Inden tur til kamp, giver det en rigtig god social stund, inden man kører afsted. Og inden træning giver det børnene mulighed for at “snakke af” så de har overskud til at lytte til træneren ude på banen.

 

Forældre til kamp

Husk at børn lærer af deres fejl, mange instruktioner fra sidelinjen under kampe skaber forvirring og bremser børnenes udvikling. Børnene ønsker tilstedeværelse og positiv opmuntring – derudover skal vi bare “holde kaffe”.

 

Medaljer

Til de årlige turneringskampe er der medaljer per halvsæson til truppen.

 

Banehygge

At være fodboldtræner er noget vi gør fordi det er sjovt og fordi at børnenes glæde giver os noget ekstra i dagligdagen. Men de fleste trænere har også få gange (ofte på grund af sygdom) stået alene med 20-30 børn og så er det ikke sjovt, så bliver det meget nemt til megen råben og alt for lidt fodbold. Stik imod klubbens politik.

Har træneren en svær dag, så ved han godt at det er klubbens politik at bruge positiv tilgang overfor børn der ikke hører efter – at sætte sig ned i øjenhøjde og rose barnet for de gode ting barnet kan og gør, frem for at “skælde ud”, men det kan desværre ikke fysisk lade sig gøre hvis man står alene med 20-30 børn der er kommet “op at køre”. I en sådan situation anbefales forældrene selv at træde til og tilbyde træneren sin hjælp til udvalgte opgaver, træneren vil næppe have mulighed for og overskud til at løbe rundt blandt forældrene og skaffe hjælpen selv.

En træner der står alene med børn der er kommet i så højt humør at der ikke er tid til at tale dem til fornuft og ikke har forældre der kan overtage dele af gruppen, anbefales at splitte parret (det er som regel børn i par der skaber forstyrrelser for resten af holdet). En mulig måde at splitte parret på, kan være at man til en start sætter hvert barn et stykke uden for banen, langt væk fra hinanden, så det ikke længere er sjovt for dem at forstyrre. Og efter 2 minutter tages de med på banen igen, på hver sin øvelse/gruppe.

 

Tag ansvar

Er der noget du gerne vil have lavet om på? Det bedste er at kontakte en konsulent – de er her for at hjælpe. En anden måde er at deltage i den årlige generalforsamling og stille spørgsmål. Vil man mere, kan man eventuelt stille op til klubbens udvalg eller bestyrelse. Det er organisatoriske evner og lederevner der er brug for her, fodboldviden er sekundært.

 

Luk