Menu

Årets NB'er

Klubbens fineste hæder.

De første år hed pokalen "Direktør Smiths Mindepokal". Pokalen blev indstiftet 1956.

I Aalborg Stiftstidende den 9. august 1956 kunne man læse følgende:

Nibe Boldklub har holdt møde der fandt sted i klubhuset. Det vedtoges at udsætte en fiduspokal og hertil at anvende en smuk sølvpokal, som bankdirektør V. Smith, der døde for syv år siden har skænket. Pokalen, derfår navnet "Direktør V. Smiths mindepokal", kan vindes for en sæson af en enkelt spiller, der udpeges af kammeraterne. Det sker ved skriftlig afstemning efter hver turneringskamp og der skal stemmes på en spiller, der skønnes at have ydet den bedste indsats i kampen samt vist størst interesse for træningen og bedst kammeratskab i øvrigt. Den spiller, der opnår flest stemmer i løbet af en sæson, beholder pokalen til den nye sæson begynder, og får derefter udleveret en mindre pokal med inskription til ejendom.

Fra 1969 til 1981 fik pokalen navnet "Nibe Banks fiduspokal" (skænket af Nibe Bank). 

 

1957 Målmand Ravn Jensen
1958 Ewald Hjort (Morten)
1959 Svend Aage Christensen (Jackie) 
1960 Oluf Vad
1961 Per Frederiksen
1962  Kurt Andersen 
1963 Jørgen Jensen
1964 Jørgen Ditlev Nielsen
1965 Jørgen Nielsen
1966  Svend Erik Pedersen
1967  Svend Erik Kristensen
1968 Alf Nørgaard 
1969  Per Frederiksen 
1970  Kaj Erik Larsen 
1971  Jens Michael Nielsen 
1972  Jacob Hansen
1973  Torben Nielsen
1974  Thorkild Pedersen
1975  Niels Verner Jensen  
1976  Jens Kirk 
1977 Poul Erik Petersen (Popper) 
1978  Erik Nielsen 
1979 Erik Melgaard
1980 Johnny Rasmussen, talent på 1. holdet
1981 Kurt Jensen, reklameskilte, indefodbold
1982 Palle Jensen, 1. års yngling på 1. holdet
1983 Thorkild Pedersen, ildsjæl i bestyrelsen og børne- og ungeafdelingen
1984 Flemming Møller (Flemø), NB-NYT, ungdomsarbejdet
1985 Ole Christensen, mangeårig 1. holdsspiller
1986 Knud Tobiasen (Bisen), bestyrelsesmedlem og ildsjæl
1987 Sten Knudsen, altid klar til at hjælpe
1988 Ove Gade, Aktivitetsudvalget, altid klar til at hjælpe
1989 Niels Jensen (Møllervind), altid klar til at hjælpe
1990 Poul Henriksen, talent på 1. holdet, altid klar til at hjælpe
1991 Hans Thorup, medl. af sponsorudvalget
1992 Michael Frendrup Olsen, stor indsats for pigeholdet
1993 Ole Skau Jensen, altid klar til at hjælpe
1994 Søren Jensen, talent på 1. holdet, NB-Nyt
1995 Doris Larsen, altid klar til at hjælpe
1996 Claus Marquardsen, træner for 2. holdet, seniorudvalget
1997 Peter Gade, altid klar til at hjælpe
1998 Kaj Erik Larsen (Norbert), 1. holdstræner
1999 Claus Schunck, bestyrelsesmedlem
2000 Niels Jensen (Møllervind), holdleder for grand oldboys og ildsjæl
2001 Thomas (Bøf) Jensen, ungdomstræner
2002 Søren Jensen, ungdomstræner
2003 Peter Holm Jensen, bestyrelsesmedlem og ildsjæl
2004 Hans Thorup, formand
2005 Niels Søndergaard Pedersen, kasserer
2006 Morten Poulsen, hjælpetræner for 1. holdet herrer
2007 Sten Sondrup, hjælpetræner for 1. holdet herrer
2008 Ingen
2009 Jesper Toft Nielsen, konsulent i børne- og ungeafdelingen
2010 Kim Philipsen, dommer
2011 Michael Frendrup, træner for U15 piger
2012 Nicolai Nielsen, træner for U17 drenge
2013 Maria Sørensen, børne- og Ungeudvalget, ildsjæl
2014 Sebastian Julin, hjælpetræner for U15 piger
2015 Tore Rubak, formand i B&U, træner
2016 Jan Bang Thomsen, træner for U13 piger
2017  Mette & Thomas Bach
2018  Dan Heinig
2019 Knud Tobiasen
2020 Finn Pilgaard
2021 Mette Bach
2022 Per Frost, B&U medlem
2023 Per Frost. Formand for B&U, Bestyrelse

 

 

Luk