Menu

Forventninger til holdlederne

 1. Have ansvar for det praktiske omkring spilledragter.
   
 2. Arrangere tøjvask, så dette går på skift mellem spillerne.
   
 3. Arrangere transport til udekampe.
   
 4. Medvirke til at holde orden i materialerummet.
   
 5. Registrere ind- og udmeldelser og give dette videre til klubbens medlemsregistrator.
   
 6. Afregne med kasserer.
   
 7. Deltage i relevante møder, kurser m.v.
   
 8. Bidrage aktivt til en god stemning omkring holdet.
   
 9. Bidrage aktivt til at løse op for problemer og konflikter i samarbejde med træneren.
   
 10. Være et godt forbillede for spillere.
   
 11. Udvise anstændig optræden overfor dommer og modspillere.
   
 12. Sørge for information til forældre.
   
 13. Lave PR for holdet – f.eks. til klubbens hjemmeside og de lokale aviser
Luk