Menu

De 10 frivillighedsbud

Som en del af DBU Jyllands ekstra fokus på de jyske fodboldklubbers frivillige, har DBU Jylland netop lanceret De 10 Frivillighedsbud. Se dem her.

1. Sig ”tak” til de frivillige
– Det betyder mere, end du tror, at de frivillige oplever, at deres indsats bliver bemærket. Så husk at sige ”tak”.

2. Giv de frivillige klare, afgrænsede opgaver
– Overskuelighed øger lysten til at bidrage.

3. Omtal altid klubfrivillige positivt
– Selvom I sikkert kunne bruge endnu flere frivillige, så er det flot, at der er nogen, som har meldt sig under fanerne allerede. Deres engagement må ikke negligeres.

4. Læg vægt på de gode egenskaber i rekrutteringen
 - Fortæl, hvorfor personen ville være dygtig til et bestemt hverv - ikke at du henvender dig, fordi der 20 andre, som har sagt nej tak.

5. Husk at anerkende de frivillige
– Vigtigheden i at anerkende dem, som yder et stykke arbejde frivilligt må ikke underkendes. Husk derfor f.eks. at bringe de frivillige i fokus fra tid til anden.

6. Giv de frivillige meningsfulde opgaver
– Det er sjovest at hjælpe, når man gør en reel forskel.

7. Skab et fælleskab blandt de frivillige
– Det er vigtigt at kunne identificere sig og have et fællesskab med andre frivillige i klubben. Det kan f.eks. skabes med arrangementer for frivillige og fælles, gratis beklædning.

8. Giv frihed til at udføre og nytænke
– Som frivillig kan det være motiverende at føle en stor grad af medbestemmelse. Det skaber ejerskab.

9. Gør rekvisitter og faciliteter let tilgængelige
- Det må ikke underkendes, at ting som nye bolde, en velfungerende kridtmaskine eller en god pc, gør det frivillige arbejde lidt sjovere.

10. Inddrag og involver alle i klubben
- For at skabe en kultur, hvor det er naturligt at hjælpe til, kan man med fordel inddrage forældre og medlemmer – de vil gerne, men er måske ikke klar over det.

Luk